Η WebHotelier είναι μια μηχανή ξενοδοχειακών κρατήσεων επόμενης γενιάς με ενσωματωμένη τεχνολογία αιχμής και μοναδικά λειτουργικά εργαλεία.
Η Primal Res είναι μια εταιρία τεχνολογικών υπηρεσιών Channel Management, λύσεις IDS & GDS, καθώς και διασύνδεσης PMS.

© 2018 - Hotelistas tailormade